Кінематичний режим роботи коливного решета

Кінематичний режим роботи коливного решета, яким є і решітний стан і перфорована поверхня клавіш соломотряса, визначається коефіцієнтом

,

де - кутова швидкість кривошипа приводу решіт або колінчастого валу соломотряса, с-1;

- радіус кривошипа приводу решета або колінчастого валу соломотряса, м;

- прискорення вільного падіння.

Рис.12.3. Залежність втрат зерна і кінематичного режиму двобального 4-клавіш-ного соломотрясу

Аналіз залежності втрат вільного зерна через його схід із соломотряса від показника кінематичного режиму показує, що найменші втрати спостерігаються при .

Але при роботі соломотряса за оптимального кінематичного режиму можливі різні співвідношення між і . Найчастіше приймають м і с-1. При цьому швидкість руху вороху соломотрясом становить м/с.

Відповідно до значення показника Кінематичний режим роботи коливного решета кінематичного режиму можливі наступні види руху частинки поверхнею плоского коливного решета очистки:

- рух частики вниз:

;

- ковзання частинки вгору:

;

- відрив частинки від площини:

,

де - кут тертя зернової суміші, град.;

- кут нахилу коливної площини, град.;

- кут між площиною та напрямом коливань, град.

Для забезпечення руху матеріалу решетом без відриву із ковзанням вгору та вниз показник робочого кінематичного режиму повинен знаходитись у межах

.

Оскільки кут тертя насіння зернових культур по сталі то кут нахилу решета у момент спокою має бути меншим від даного значення.


documentbcowwkf.html
documentbcoxdun.html
documentbcoxlev.html
documentbcoxspd.html
documentbcoxzzl.html
Документ Кінематичний режим роботи коливного решета