Обчислення прямокутних координат вершин рамок трапеції масштабу 1: 5 000 з номенклатурою

ПРОЕКТ

ПЛАНОВО-ВИСОТНОЇ ОСНОВИ

ДЛЯ КОМБІНОВАНОГО МЕТОДУ

ТОПОГРАФІЧНОГО ЗНІМАННЯ

В МАСШТАБІ 1:5 000

(Курсова робота)

варіант № 17

Керівник: Проект склав:

ПокотилоІ.Я. студент групи ГД-25

МакаренкоО. Ю.

Львів – 2009

Зміст

1)Загальна частина курсового проекту .......................................................1

1.1) Вступ……………………………………………………. ……………...1

1.2)Обчислення геодезичних і прямокутних координат вершин

рамки трапеції масштабу 1:10 000 і чотирьох трапецій масштабу

1:5000 . ……………………………………………………………………....2

1.3) Фізико-географічний опис.. …………………………………………...9

1.4) Економічна характеристика району………………………………….11

1.5) Топогеодезична вивченість району робіт……………………………12

2) Технічна й розрахункова частина курсової роботи…………………...13

2.1) Геодезична основа……………………………………………………..13

2.2) Проектування планово-висотних опознаків………………....……....13

2.3) Проектування ходу світловіддалемірної полігонометрії……….…..16

2.4)Загальна характеристика й основні параметри запроектованого полігонометричного ходу…………………………………………………..17

2.5) Розрахунок точності лінійних вимірювань у полігонометричному

ході................................................................................. …………………….19

2.6) Розрахунок точності кутових вимірювань у полігонометричному

ході.....................................................................................................21

2.7)Розрахунок точності визначення висот пунктів

полігонометричного ходу...............................................................................22

2.8)Проект прив´язки планово-висотних опорних точок...........................23

3) Методика та організація Обчислення прямокутних координат вершин рамок трапеції масштабу 1: 5 000 з номенклатурою робіт на об'єкті……………………………......28

4) Кошторис……………………………………………………….................30

5)Література.....................................................................................................32

Загальна частина курсового проекту

Вступ

Мета даного проекту полягає у створенні планово-висотної основи комбінованого методу топографічного знімання на площі трапеції масштабу 1:25000 з номенклатурою М-35-65-А-б-1. Район робіт знаходиться у м.Острог Рівненської області.

В даній роботі повинно бути запроектовано:

1) в плановому відношенні – полігонометричний хід 4-го класу з відносною похибкою 1:25 000 на основі якого створюється сітка згущення;

2) планово – висотні опозноки , закладання центрів і маркування у випадку відсутності на місцевості чітко окреслених контурів;

3) створення планових та висотних сіток згущення полігонометрії 1-го та 2-го розряду , теодолітних ходів,технічного нівелювання , на основі яких з необхідною точністю визначаємо Обчислення прямокутних координат вершин рамок трапеції масштабу 1: 5 000 з номенклатурою координати і висоти запроектованих ОПВ.

Обчислення геодезичних і прямокутних координат вершин рамки трапеції масштабу 1:10 000 і чотирьох трапецій масштабу

1:5000 .

Розрахуємо геодезичні координати вершин рамки трапеції аркуша з номенклатурою :

М-35-65-А-б-1

М-35

52°

48°

24° 30°

1: 1 000 000

М-35

52°00' 50°20' 50°00' 48°00'30°00' 34°30' 34°30' 30°00'

1: 1 000 000

М-35-65

А Б
В Г
50°20' 50°10' 50°00'

26°00' 26°15' 26°30'

1:100 000

М-35-65-А

а б
в г
50°20'00" 50°15'00" 50°10'00"

38°00' 00" 38°07'30" 38°15'00"

1:50 000

М-35-65-А-б

50°20'00" 50°17'30" 50°15'00"

26°07'30" 26°11'15" 26°15'00"

1:25 000

М-35-65-А-б-1

50°20'00" 50°17'30"

26°07'30" 26°11'15"

1:10 000

Обчислюємо прямокутні координати вершин рамки трапеції.

Обчислення прямокутних координат вершин рамки трапеції масштабу 1: 10 000 з номенклатурою М-35-65-А-б-1

В L = Lo = l = 26°07'30" 27°00'00" 52'30" 26°11'15" 27°00'00" 48'45" 26°15'00" 27°00'00" 45'00"
50°20'00" 50°17'30" 50°15'00" 50°20'00" 50°17'30" 50°15'00" 5 578 388,70 5 573 753,95 5 569 119,20 4 562 299,60 4 562 354,05 4 562 408,50 Абсциси Х,м 5 578 340,15 5 573 705,38 5 569 070,60 Ординати У,м 4 537 849,65 4 557 900,23 4 557 950,80 5 578 291,60 5 573 656,80 5 569 022,00 4 553 399,70 4 553 446,40 4 553 493,10

Остаточні значення

50°20'00" 50°17'30" 50°15'00" 50°20'00" 50°17'30" 50°15'00" 5 578 388,70 5 573 753,95 5 569 119,20 4 562 299,60 4 562 354,05 4 562 408,50 Абсциси Х,м 5 578 338,25 5 573 703 48 5 569 068,70 Ординати У,м 4 557 849,65 4 557 900,23 4 557 950,80 5 578 291,60 5 573 656,80 5 569 022,00 4 553 399,70 4 553 446,40 4 553 493,10

Зближення меридіанів γ

50°20'00" 50°17'30" 50°15'00" 0°40'25"0 0°40'23"5 0°40'22"0 0°37'31"5 0°37'30"25 0°37'29"0 0°34'28"0 0°34'37"0 0°34'36"0

Для аркуша карти масштабу 1:10 000 з номенклатурою М-35-65-А-б-1 середнє зближення меридіанів буде γсер =0°39', а схилення магнітної Обчислення прямокутних координат вершин рамок трапеції масштабу 1: 5 000 з номенклатурою стрілки δ = 2°23'

М-35-65

50º00´00" 49º58´45" 49º57´30" 49º40´00"

29º30´00" 26 º07´30" 26 º09´22"5 26 º11´15" 30º00´00"

1: 100 000

М-35-65(5,6,21,22)

50º20´00" 50º18´45" 50º17´30"

26º07´30" 26º09´22"5 26º11´15"

1: 10 000

Обчислення прямокутних координат вершин рамок трапеції масштабу 1: 5 000 з номенклатурою

М-35-65-(5,6,21,22)

L B Lo l 26°07'30" 27°00'00" 52'30" 26º09´22"5 27º00´00"0 50'37"5 26º11´15" 27º00´00" 48´45"
Абсциси Х,м
50º20´00" 50º18´45" 50°17'30" 5 578 388,70 5 576 071,30 5 573 753,90 5 578 363,50 5 576 046,10 5 573728,70 5 578 338,30 5 576 020,90 5 573703,50
Ординати У,м
50º20´00" 50º18´45" 50°17'30" 62 299,60 62 322,30 62 345,00 60 074,60 60 098,60 60 122,60 57 849,60 57 874,90 57 900,20

50°20'00" 50°18'45" 50°17'30" 50°20'00" 50°18'45" 50°17'30" 9 562 299,60 9 562 322,30 9 562 345,00 0°40'25"81 0°40'25"08 0°40'24"34 Перетворені ординати У,м 9 560 074,60 9 560 098,60 9 560 122,60 Зближення меридіанівγ 0°38'59"10 0°38'58"40 0°38'57"69 9 557 849,60 9 557 874,90 9 557 900,20 0°37'32"40 0°37'31"72 0°37'31"04

Схема розташування карт масштабу 1 : 5 000 з номенклатурою М-35-65-(5,6,21,22) ,


documentbcocyqr.html
documentbcodgaz.html
documentbcodnlh.html
documentbcoduvp.html
documentbcoecfx.html
Документ Обчислення прямокутних координат вершин рамок трапеції масштабу 1: 5 000 з номенклатурою